ارکستر_نویسی

1 Photos and Videos

2 years ago

معرفی_کتاب رساله_ارکستراسیون شارل_کوکلن 4 جلدی مترجم: محسن_الهامیان اهمیت ارکستر_نویسی در امر آهنگسازی بر کسی پوشیده نیست و توانایی در این امر برگ برنده ایست برای آهنگساز تا به آنچه از هارمونی ، فرم و مبانی_آهنگسازی آموخته و نیز به تخیلات خود در امر آهنگسازی رنگ و جلا بدهد و عبارت دیگر آفرینش خود را رنگین نماید.برای آفرینش، دانشی گسترده و وزین لازم است. رساله ی ارکستراسیون کوکلن به عنوان کتابی مرجع،چنین دانشی را برای ارکستراسیون فراهم می کند.باتوجه به گستردگی این کتاب به جرات می توان گفت در کار ارکستراسیون هیچ نکته ای ناگفته نمانده و به تمام جزئیات با نمونه هایی آموزنده اشاره شده است. محسن الهامیان آموزشگاه_موسیقی_نیستان neyestan_music_academy