ارکستر_نویسی

6 Photos and Videos

1 week ago

This music has been written and run in sibelius application space which uses different orchestral instruments with different sound timbre (resonance ) and is programmed and arranged with existing samplers (v.s.t) that have been recorded in the studio environment (Berlin orchestral tools ) avid.sibelius musictranscription popmusic sibeliusapplication sibelius7 kontaktplayer kontakt5 orchestration musicbox avidsibelius strings woodwinds brass filmmusic notation talentedmusicians filmmusiccomposer نت_نویسی نت_نویسی_سیبلیوس ارکستر_نویسی آهنگساز آهنگسازی

3818
1 week ago

This music has been written and run in sibelius application space which uses different orchestral instruments with different sound timbre (resonance ) and is programmed and arranged with existing samplers (v.s.t) that have been recorded in the studio environment (Berlin orchestral tools ) avid.sibelius musictranscription popmusic sibeliusapplication sibelius7 kontaktplayer kontakt5 orchestration musicbox avidsibelius strings woodwinds brass filmmusic notation talentedmusicians filmmusiccomposer نت_نویسی نت_نویسی_سیبلیوس ارکستر_نویسی آهنگساز آهنگسازی

334
1 week ago

This music has been written and run in sibelius application space which uses different orchestral instruments with different sound timbre (resonance ) and is programmed and arranged with existing samplers (v.s.t) that have been recorded in the studio environment (Berlin orchestral tools ) avid.sibelius musictranscription popmusic sibeliusapplication sibelius7 kontaktplayer kontakt5 orchestration musicbox avidsibelius strings woodwinds brass filmmusic notation talentedmusicians filmmusiccomposer نت_نویسی نت_نویسی_سیبلیوس ارکستر_نویسی آهنگساز آهنگسازی

250
1 week ago

This music has been written and run in sibelius application space which uses different orchestral instruments with different sound timbre (resonance ) and is programmed and arranged with existing samplers (v.s.t) that have been recorded in the studio environment (Berlin orchestral tools ) avid.sibelius musictranscription popmusic sibeliusapplication sibelius7 kontaktplayer kontakt5 orchestration musicbox avidsibelius strings woodwinds brass filmmusic notation talentedmusicians filmmusiccomposer نت_نویسی نت_نویسی_سیبلیوس ارکستر_نویسی آهنگساز آهنگسازی

291
1 week ago

This music has been written and run in sibelius application space which uses different orchestral instruments with different sound timbre (resonance ) and is programmed and arranged with existing samplers (v.s.t) that have been recorded in the studio environment (Berlin orchestral tools ) avid.sibelius musictranscription popmusic sibeliusapplication sibelius7 kontaktplayer kontakt5 orchestration musicbox avidsibelius strings woodwinds brass filmmusic notation talentedmusicians filmmusiccomposer نت_نویسی نت_نویسی_سیبلیوس ارکستر_نویسی آهنگساز آهنگسازی

252
2 years ago

معرفی_کتاب رساله_ارکستراسیون شارل_کوکلن 4 جلدی مترجم: محسن_الهامیان اهمیت ارکستر_نویسی در امر آهنگسازی بر کسی پوشیده نیست و توانایی در این امر برگ برنده ایست برای آهنگساز تا به آنچه از هارمونی ، فرم و مبانی_آهنگسازی آموخته و نیز به تخیلات خود در امر آهنگسازی رنگ و جلا بدهد و عبارت دیگر آفرینش خود را رنگین نماید.برای آفرینش، دانشی گسترده و وزین لازم است. رساله ی ارکستراسیون کوکلن به عنوان کتابی مرجع،چنین دانشی را برای ارکستراسیون فراهم می کند.باتوجه به گستردگی این کتاب به جرات می توان گفت در کار ارکستراسیون هیچ نکته ای ناگفته نمانده و به تمام جزئیات با نمونه هایی آموزنده اشاره شده است. محسن الهامیان آموزشگاه_موسیقی_نیستان neyestan_music_academy