him

7,977,779 Photos and Videos

10 minutes ago

71
11 minutes ago

കേൾക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമായി തോന്നുന്ന ഏറെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കാണത്. പ്രത്യേകിച്ചു മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന, സോഷ്യലി ആക്ടിവ് ആയ, ആൺസുഹൃത്തുക്കൾ ഏറെയുള്ള, സംസാരപ്രിയയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക്‌ കാമുകിയെ ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന, അമ്മയെയും സഹോദരിയേയും കൂട്ടുകാരിയെയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നവർക്ക് അവൾ പലപ്പോഴും, ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു വലിച്ചു എറിയാൻ ഉള്ള ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ്. അതു അറിഞ്ഞിട്ടും, ഒന്നുമറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അവളോട്‌ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ 'You aren't made for flirting You're made for love' അവളിൽ ഒരു മഴയായി പെയ്തു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ. അവിടെ ഒരു വസന്തം വിരിയുന്നത് കാണാം him

10
13 minutes ago

Bạn nói bạn hem tặng gì để tiền đăt đi ăn xong bạn xuất hiện với bó bông to to kèm chiếc áo mới mua để đi lễ tốt nghiệp của pé. graduation isb ueh him

120
19 minutes ago

So tiredFrom my newest book: Unforgettable. 🌿Thank you for reading my work and buying my books.🍃Words Unspoken {a 270 page book on the power of surviving, flourishing and becoming after having been shattered to pieces} and Unforgettable {a 224 page journey along the winding path of memory} are available for purchase through the link in my bio (Amazon), Walmart, the Book Depository (with free worldwide delivery )🍃Words Unspoken and Unforgettable are also available through periplus in Indonesia and bookurve in Malaysia.🍃

16712
20 minutes ago

This boys knows the way to my heart - FOOD! and Gin! Beautiful lunch time date with my husband today, the birthday celebrations have officially started 💃🏼🕺🏼 me him hubby lunchtimedate mezze therealgreekwindsor

40
31 minutes ago

The most special day of the year Happy Bday my everything Kwon Ji Yong 18.08.88 2nd bday in the army and next 2 months, you will return to us~ it has been a long time since I heard any news from you TT TT we dont even have any new pic=(( the most anything from you i can update is stalking your insta private =(( how many things happened this year it is really hard for us Are you having a good time, are you happy now? do you know how much you are a source of motivation for me TT without you i cant do anything, whenever i feel falling down the first thing i think is YOU. Even when the sky falling down i still have you right? you don't abandon me right? Actually, I'm always afraid of the future of the next 2 months, will it change anything when you come back? But my beliefs overwhelmed fears because you still think of us so much, you use ur way to calm us down so that we know that you will keep our promise we will definitely meet again on the flower road righttt? i hope you don't feel lonely enjoy your day and have fun with your teammates. And stop making us worry abt you TT TT this year i only have 1 wish and it's all abt your heath remember you promised that you will return safely TT TT i miss to see your smile Always remember You're the one who has given meaning to my life if you are wondering how much I love you, wonder no more.You light up my world,you're the very air I breathe. You are my every dream come true. No one else will ever do. I can't live wthout you. Kwon Ji Yong thanks for everything i really miss you so much TT TT happyKwonJiYongday him kwonjiyong peaceminusone gdragon

380
37 minutes ago

Repost quantocustacomerbem Para brindar o aniversário da casa, o restaurantefalafada lançou um novo menu de Drinks & Petiscos! Gosta de quiabo? Temos! Provamos todos os novos petiscos, entre eles o OKRAS a la plancha,porção de quiabos grelhados com especiarias, a AUBERGINE GRILLÉE é uma berinjela também grelhada com mel de alecrim e amêndoas torradas. Sabe os famosos “cannolis”? A chef criou os CANUDINHOS MEDITERRÂNEOS, preparados com pão folha e recheados com hommus temperado, cebola caramelada e amêndoas crocantes, ou, em outra versão, com pistaches torrados e coalhada seca com um leve toque de relish de pimentão vermelho e o último, não menos saborosoPOLPETAS DE AGNELLO, carne de cordeiro, nozes e kofte, um mix de especiarias, salteadas no azeite e depois cozidas em molho de tomate com melaço de romã, em um equilíbrio agridoce perfeito! Dos drinks novos, preferimos provar algo com vinho! Os dois drinks levam vinho e tônica, super suaves 💰Quanto custa comer bem? ▪Canudinhos - R$ 24,00 ▪Berinjela - R$ 22,00 ▪Polpetas - R$ 26,00 ▪Okras - R$ 18,00 ▪Drinks - R$ 28,00 📝Vale saber: 🎟Aceita VR 🐶 Área Petfriendly quantocustacomerbem quantocustacomerbem_saopaulo quantocustacomerbem_comidamediterranea quantocustacomerbem_drink dicasderestaurante foodporn falafada vinho drink happyhour petiscos him quiabo berinjela cordeiro cannoli

200
44 minutes ago

⚡HIM⚡ The hardest part about being a parent is watching your go through something really really tough and not being able to fix it for them. All I AM doing is All I CAN do. I do it for you sonLOVE will Conquer ALLDay 217❤ blessed thankful grateful thisismytruth him history motherslove heartbreaking thetruthaboutaddiction complexptsd truthhurts bravery strength lovewillsavehim myson motherandson hardestpart childhoodmentalhealth raisingmytribeof5 mychildremaremyworld survivor wewillrise love faith journey savehim rad lovewillconquerall lovewins eyesarethewindowtothesoul

60
58 minutes ago

Dreamers 💭

303
1 hour ago

🌩

22